Thread Rating:
  • 110 Vote(s) - 3.05 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Esma-ül Hüsna Hakkında Konuşuyoruz
#1
[Image: Allah-affedicidir-affedenleri-sever-v2.jpg]

Allah Ğafurur Rahimdir Affedip Bağışlayandır.
ve

Affedip Bağışlayanları Sever.

Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca
Smileys-2
Reply
#2
[Image: Allah-Rahmandir-Rahmanlik-Edenleri-Sever.jpg]


Allah Rahmandır, Rahmanlık Edenleri Sever.
Baba Gibi Koruyup Gözetenleri Sever.

Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca
Smileys-2
Reply
#3
[Image: Allah-Alimdir-ilim-oegrenenlerii-Sever.png]

Allah Alimdir Bilgilidir. Alim ve Bilgili Kimseleri Sever.

ilim Ögrenen Kimseleri Sever.

Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca
Smileys-2
Reply
#4
[Image: Allah-gaybdir-gelecekdir-gelecege-bakanlari--Sever.png]Allah Gaybdir yani gelecekdir.

Gelecegi iki vakit namazdan, birinden, diger namazi gözetir gibi, gözetenleri sever."Ma Tera" (tebarake suresi)ayeti ile gelecege bakanlari sever.

Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca
Smileys-2
Reply
#5
[Image: Allah-schahidudur-schahadet%2Bedenleri--Sever.png]Ya Şahidu. Allah şehadet olunan, olup biten bütün herşeydedir.

O, olup bitenlere bakipda, evet bunlari olduran bir Allah var diye,
Bütün olan bitenleri, onun yarattığına, şehadet edenleri sever.Eşhedü en la ilahe illalah ve eşhedü enne Muhammeden Abdühü ve Rasulühü.

Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca
Smileys-2
Reply
#6
[Image: Allah-Ehadddir-sameddir-birligine-ortak-...sevmez.png]

AllahEhaddir, Allah Sammeddir

Allah Tek ve Bir olup Kimseye ihtiyacı olmayandır.


Allah Birliğine ortak Koşanları
Sevmez

Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca
Smileys-2
Reply
#7
[Image: Allah-Kebirdir-Fakat-Kibirlileri-Buyukle...Sevmez.png]

Ya Kebiru

Allah Kebirdir, Allahuekberdir.

Kübriyat ve Büyüklük Onundur.


Kibirli Kimseleri ve Büyüklük Taslıyanlari
Sevmez

Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca
Smileys-2
Reply
#8
[Image: Allah-Rahimdir-Rahmet-ve-Merhemtin-Kayna...-Sever.png]

Ya Rahimu
Allah Rahimdir.Bir Anneden Daha Merhametlidir.

Allah Rahmetin ve Merhametin Kaynagidir.

Anne Gibi Merhamet Gösterenleri Sever.

Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca
Smileys-2
Reply
#9
[Image: Allah-Melikdir-Meliklik-Edenleri-Sever%2BKopie.png]Ya Melik
, Allah Melikdir Meliklik Edenleri Sever.

Mülkünde olanlari Yöneten iyi Bir Yöneticidir,

iyi Yöneticilik Edenleri Sever.

Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca
Smileys-2
Reply
#10
[Image: Allah-Mukaddesdir-kutsal-ve-ulasilmaz-ol...BKopie.png]Ya Kuddüs,

Allah Mukaddesdir. Kutsal ve Ulaşılmaz Olanları Sever.

Kutsal Olan Din ,Kitap,ırz, Namus,Vatan Gibi Kutsalları Koruyanları Sever.

Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca
Smileys-2
Reply
#11
[Image: Allah-Selamdir-selam-ve-Selamet-Verenler...BKopie.png]Ya Selam.

Allah Selam ve Selamettir. Selam ve Selamet Verip Alanları Sever.

Allah Kullarını Bela ve Sıkıntılardan Kurtarıp Selam Selamet Verendir.

Sıkıntıları Giderip Selam ve Selamet Verip Alanları Sever.

Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca
Smileys-2
Reply
#12
[Image: Allah-saf-imandir-saf-ve-temiz-iman-edenleri-Sever.png]

Ya MÜMiNU

ALLAH Saf imandir(inancdir,inanmakdir) SAF ve Temiz iman edenleri Sever.

Iman Allahin Saf Kullarinin, Temiz Kullarinin Safiyet ve Saffet Sahibi Kullarinin

Allah a ve Tebasina (Meleklerine Kitaplarina Peygamberlerine) inanmasidir .

Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca
Smileys-2
Reply
#13
[Image: Allah-muheymindir-yeni-hayat-verendir-ha...-Sever.png]


Ya MUHEYMiNU

Allah Heyyi'i Edendir.yani (heyyi'i lene min emrine raşeden.(Ayeti kerime))


Hayat enerjisini Kullanip , ölüleri ve ölmek üzere olanlari dirilten yeniden can verendir.


Hayat enerjesini Kullanmasini bilenleri Sever.


Ölmek Üzere Olan Bir insani ,Bir Hayvani,Bir Bitkiyi Hayat Enerjisi ile


Yeniden Canlandiranlari Sever.(Mesela Suya düşmüş bir böcegi kurtaran,


yahut kurumak üzere olan bir bitkiyi sulayan,yahut susuz bir köpege kediye su veren gibi).

Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca
Smileys-2
Reply
#14
[Image: Allah-Azizdir-izzet-sahibidir-izzetini-k...-Sever.png]Ya AZiZU

Allah izzet ve Şeref Sahibidir.Izzet ve Şerefini Koruyanlari Sever.

Her Nefis Cenabi Hüdanin Ruhundan bir Parça Taşıdığı için ,Onu taşıyan Nefisde Azizdir, izzet ve Şeref Sahibidir.

Bu izzet ve Şeref Allah a ait oldugu için, insanin izzet ve Şerefini Korumasi ,Onun izzet ve Şerefini korumasi demek olur,


O,izzet ve Şerefini Koruyanlari Sever.

Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca
Smileys-2
Reply
#15
[Image: Allah-Tevvabdirr-Tevbe-Edenleri-Sever.jpg]
Allah Tevvabdir Tövbe Edip hatasindan dönenleri Sever

Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca
Smileys-2
Reply
#16
[Image: Allah-Kerimdir-Kerim-Olanlari-Sever.jpg]


Allah Kerimdir Kerim olanlari ikram edenleri sever

Kar©glan Başağaçlı Raşit Tunca
Smileys-2
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 4 Guest(s)